DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GORJ

PREZENTARE
CONDUCEREA
PROTECTIA COPILULUI
ASISTENTA SOCIALA
STRUCTURA
R.O.F.
INFORMATII PUBLICE
LEGISLATIE
 
INFORMATII UTILE
COMUNICATE PRESA
ANUNTURI
DECLARATII DE AVERE
DECLARATII DE INTERESE
ACHIZITII

            

Link-uri utile

Consiliul Judetean Gorj

A.N.P.D.C. Bucuresti

A.N.P.H. Bucuresti

O.R.A. Bucuresti

 

 

 

 

 

    INFORMATII PUBLICE

     PROGRAM AUDIENTE 

Purtator de cuvant al DGASPC Gorj :  Daviţoiu Iuliana, tel. 0720099630
Structura cu atributii de informare si relatii cu publicul : Compartimentul comunicare, registratura, relatii cu publicul si incluziune sociala

 Hotărārea nr.106/24.07.2018 a Consiliului Județean Gorj pentru modificarea si completarea  Organigramei , Statului de functii si Regulamentului de functionare ale DGASPC  Gorj precum si a capacitatilor de furnizare a serviciilor sociale aprobate prin Hotararea CJ GORJ  nr 152/07.09.2017 detalii

CATALOG UP ROMANIA (TICHETE) VACANTE + AFILIATI

NOTĂ:Vă rugăm să vă asiguraţi, īnca de la rezervare, că respectivul operator turistic/hotelier decontează voucherele de la societatea UP ROMĀNIA. Catalog Up Romania    Catalog Vacante Romanesti 2018

Situatia privind costurile /beneficiar/tip serviciu  pe anul 2017 : detalii

 Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2017 detalii 

Transparenta veniturilor salariale DGASPC Gorj la 30.09.2018 detalii 

Transparenta veniturilor salariale DGASPC Gorj la 31.03.2018 detalii 

 

 Rectificare la Hotărārea nr.152/2017 a Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea  

 Organigramei , Statului de functii si Regulamentului de functionare ale DGASPC  Gorj precum si a capacitatilor de furnizare a serviciilor sociale detalii

 

 Hotărārea nr.152/2017 a Consiliului Județean Gorj pentru aprobarea  

 Organigramei , Statului de functii si Regulamentului de functionare ale DGASPC  Gorj precum si a capacitatilor de furnizare a serviciilor sociale detalii

  

 Lista tuturor functiilor din cadrul DGASPC GORJ si drepturile salariale  corespunzatoare lor postate in conformitate  cu  art 33 al legii nr 153/2017 Detalii 

   

   Regulament de organizare si functionare  al D.G.A.S.P.C. GORJ-2016 detalii

   Organigrama D.G.A.S.P.C. GORJ-2016  detalii   

   Stat functii DGASPC Gorj - 2016 detalii

   Hotărārea nr.111/2017 a Consiliului Județean Gorj pentru acordarea de zile  suplimentare concediu de odihna  detalii 

  Hotărārea nr.110/2017 a Consiliului Județean Gorj pentru modificare stat funcții
   DGASPC Gorj  
detalii 

  Hotărārea nr.55/2017 a Consiliului Județean Gorj pentru modificare stat funcții
   DGASPC Gorj  
detalii

   Plan operational pentru implementarea Strategiei Judeţene de dezvoltare a                  serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2014-2020 detalii

   Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru                 perioada 2014-2020   detalii

    Situatia privind costurile /beneficiar/tip serviciu  pe anul 2015 : detalii

    


  Regulamentul intern al D.G.A.S.P.C. GORJ detalii  

   

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2016 detalii  

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2014 detalii

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2013 detalii

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2012 detalii

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2011 detalii

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2010 detalii

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2009 detalii

  Raport de activitate al D.G.A.S.P.C. GORJ pe anul 2008 detalii

 

  Hotarare pentru modificarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare a D.G.A.S.P.C. GORJ detalii

  Hotarare privind acordarea sporurilor la salariul de baza pentru unele categorii de personal din cadrul D.G.A.S.P.C. GORJ detalii

   

  Stat functii DGASPC Gorj 2014 detalii

  Stat functii DGASPC Gorj 2004  detalii

 Codul etic si Carta beneficiarilor  DGASPC Gorj  detalii

  Hotarire privind infiintarea DGASPC Gorj detalii 

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul la informatiile de interes public

  Cereri tip privind solicitarea informatiilor de interes public

        Cerere tip de solicitare de informatii de interes public

        Model reclamatie administrativa

        Model de raspuns la cerere

        Model de raspuns la reclamatie

 

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2007 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2008 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2009 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2010 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2011 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2012 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2015 detalii

  Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2016  detalii

 Raport privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2017  detalii

  Lista cuprinzind documentele de interes public detalii

 

 


     Situatia privind costurile /beneficiar/tip serviciu  pe anul 2016 detalii

    Proiect Protocol de colaborare         detalii

   Costuri servicii sociale 2009            detalii

   Costuri servicii sociale 2010            detalii

   Costuri servicii sociale 2011            detalii

   Costuri servicii sociale 2012            detalii

 

 

.     

Telefonul copilului

0253-983

 

CONTACT

   Strada Siretului  nr. 24       Localitatea Targu Jiu,

Judetul      Gorj

Tel. 0253-212518

       0253-223693

Fax 0253-218011

e-mail: dgaspc_gorj@yahoo.com